Nguyễn Thị Bích Thảo

Hạnh phúc của tôi là được nhìn người mình thương mỗi ngày ????

Câu chuyện hạnh phúc của tôi

Điều mà tôi ấn tượng nhất là ngày tôi gặp a ấy ngày đầu tiên cũng là ngày tôi và a ấy trong thời tiết mưa ☔ to